לאפיס

יש הסוברים שלוחות הברית נכתבו עליה.

הלאפיס עוזרת לנו ליהנות מהרגע ולבחור בכאן ועכשיו מה נכון ומשרת אותנו טוב יותר.

עוזרת לנו לשחרר דפוסים ששוב אינם משרתים אותנו.

היא אבן רוחנית ולכן מטהרת ומחזקת את הגוף במצבים של התעוררות רוחנית.

מפתחת את הראייה הפנימית ואת ההזכרות בחוכמה הפנימית שלנו.

מעודדת ומפתחת את כושר הביטוי בכתב ובע"פ.

ילדים – הגנה מעולה!