אוניקס שחורה

האוניקס השחורה, היא אחת מאבני החושן והיא מסמלת את יוסף, אפרים ומנשה.

האוניקס היא החוט המקשר לשכחה בעת הלידה. דרך האוניקס אנחנו מתחברים אל הנשמה. הוא המפתח שלנו להתחבר בחזרה למקום של הזיכרון. אם התחברנו בלידה לשכחה מתוך הישרדות האוניקס מחברת אותנו לזיכרון - לנשמה שלנו.

הדבר החשוב ביותר הוא הזיכרון של הבחירה - זיכרון של בחירה לבוא הנה לגוף. כשאנחנו לא לוקחים אחריות ולא מקבלים את האחריות שזה אנחנו שבחרנו לבוא הנה לכדור הארץ אז אנחנו קרבן של כל דבר.

האוניקס מטפלת בשורש של כל מהות החיים. בתוך השחור יש עומקים שונים - האוניקס היא הפנימית ביותר - מייצגת את המקום הכי הכי עמוק.

היזכרות נעימה!