רדיו קול אדומים

18.2.2015

אולפן אורח - נחמה ציון מארחת את אורנה גאון רוזנבלום