עולמה של מטופלת

פרק 1

אני מנסה להרגיש ביחד אתה מה משמעות הסחרור, הכאב. הרגע שבו הרגישה מושפלת ויחד עם זאת על גג העולם. אני מנסה לחוות ביחד אתה באיזה אופן היא מרגישה שהתקופה הזאת עיצבה חלק נכבד בחייה. מנסה לבדוק ולהבין מדוע היא זקוקה למישהו חיצוני לומר לה שהיא יפה ואיך זה שאישה יפה כל כך מרגישה בלתי נראית לעצמה ולאחרים.

סיפור של מטופלת שלי שבפעם הראשונה בחייה דיברה עליו בטיפול כי הוא היה רוויי במטענים של בושה. הוא נכתב כחלק מתהליך טיפולי.

אחרי תהליך ארוך שעברנו יחד עם הסיפור שלה, ביקשתי את אישורה לפרסם אותו, כדי לאוורר סופית את הבושה ואולי כך גם להאיר קצת לאנשים נוספים שמתמודדים עם מטענים כאלה.

תודה אהובה.